กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
   
 
 
 
 


 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กและทางเชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านวัดหมู บริเวณข้ามคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 8 ซ้าย ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร ชนิดไม่มีทางเท้า และทางเชื่อม คสล. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2.65 เมตร จำนวน 2 ข้าง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ท่าวุ้ง กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ส.ค. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านวัดยาง บริเวณถนนเลียบแม่น้ำลพบุรี จากบ้านนางนทัย เที่ยงพุก ถึงหลวงพ่อวัดยาง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 610 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ก.ค. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านวัดยาง บริเวณถนนเลียบแม่น้ำลพบุรี จากบ้านนางนทัย เที่ยงพุก ถึงหลวงพ่อวัดยาง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 610 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 มิ.ย. 2561 ]จัดซื้อยากำจัดวัชพืช ตามโครงการกำจัดวัชพืชตามไหล่ทาง ประจำปีงบประมาณ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวุง [ 22 พ.ค. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 11 บ้านกล้วย บริเวณสำนักงาน อบต.ท่าวุ้ง ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 20 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบของอบต.ท่าวุ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 พ.ค. 2561 ]ซื้อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2561 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ตามคุณลักษณะพื้นฐานตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวุ้ง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2561 ]จ้างดำเนินการจ้างเหมาอัดรูปภาพ จำนวน 1,210 รูป เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่าง ๆ และใช้ประกอบในเอกสารรายงานสำคัญของ อบต.ท่าวุ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2561 ]ซื้อดำเนินการจัดซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 ซีซี ยี่ห้อนมโรงเรียน โรงเรียนวัดเกตุ จำนวน 1,644 ถุง ๆ ละ 6.58 บาท (จำนวน 12 วัน) เป็นเงิน 10,817.52 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าวุ้ง (อนุบาล 3 ขวบ) จำนวน 420 ถุง ๆ ละ 6.58 บาท (จำนวน 12 วัน) เป็นเงิน 2,763.60บาท ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2561 ]

  (1)