กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
   
 
 
 
 


 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์   5 มี.ค. 2562 94
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม   5 มี.ค. 2562 71
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม   5 มี.ค. 2562 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน   5 มี.ค. 2562 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม   5 มี.ค. 2562 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กและทางเชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านวัดหมู   14 ธ.ค. 2561 113
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวุ้ง   1 พ.ย. 2561 106
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น   30 ต.ค. 2561 112
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561   30 ต.ค. 2561 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   24 ต.ค. 2561 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2561   11 ต.ค. 2561 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปรายงานเชิงสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ ประจำปี 2561   10 ต.ค. 2561 72
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)   10 ต.ค. 2561 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562   4 ต.ค. 2561 74
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562   4 ต.ค. 2561 62
  (1)     2      3