กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
   
 
 
 
 


 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวสำโรง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ ๑ - ๒    22 พ.ค. 2562 5
VDO วีดิทัศน์ อบต.หนองรี   - ทดสอบ ระบบVDO วีดิทัศน์ -   21 พ.ค. 2562 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองรี   - ทดสอบ ระบบประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง -   21 พ.ค. 2562 0
หลักประกันสุขภาพ อบต.หนองรี   - ทดสอบ ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ -   21 พ.ค. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.โพตลาดแก้ว   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจมาลงชื่อเพื่อฝึกอาชีพต่างๆ โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี   21 พ.ค. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.โพตลาดแก้ว   ประชาสัมพันธ์แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562   21 พ.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ท่าหลวง   โครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562   21 พ.ค. 2562 7
ข่าวกิจกรรม อบต.มะนาวหวาน   อบต.มะนาวหวานดำเนินการจัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    18 พ.ค. 2562 23
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาแหลม   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้าง   17 พ.ค. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาแหลม   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ    17 พ.ค. 2562 7
ข่าวกิจกรรม อบต.โคกกะเทียม      17 พ.ค. 2562 7
ข่าวกิจกรรม อบต.ลำนารายณ์   ดำเนินการจัดโครงการรวมพลังสตรี อบต.ลำนารายณ์ เนื่องในวันสตรีสากล   17 พ.ค. 2562 4
ข่าวกิจกรรม อบต.ลำนารายณ์   เข้าร่วมกิจกรรมวันสตรีสากลอำเภอชัยบาดาล   17 พ.ค. 2562 4
ข่าวกิจกรรม อบต.ลำนารายณ์   เข้าร่วมกิจกรรมถวายพานพุ่ม เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562    17 พ.ค. 2562 4
ข่าวกิจกรรม อบต.ลำนารายณ์   ดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562   17 พ.ค. 2562 5
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 326